Yükleniyor...

Vakum Fırında Isıl İşlem


Vakum fırınımızda ısıl işlemini yaptığımız bazı takım ve kalıp çelikleri aşağıdaki tabloda görülebilir.


Avantajları

  • Çevre kirliliği yaratmaması
  • Isıl işlemi yapılmış parçaların yüzey temizliği
  • Çok şekilli parçalarda düşük şekil değişiklikleri
  • Yaratılan koruyucu vakum atmosferinin tekrar edilebilirliği
  • Çeşitli malzeme ve farklı ısıl işlem uygulamaları

NİL BİLGİSAYAR KONTROLÜ
VE İZLENEBİLİRLİK TEKNOLOJİSİ

Tüm proses parametreleri bilgisayar tarafından izlenerek kontrol edilirler. Bu proses bilgileri merkezi bilgisayarda şarj numarasına bağlı olarak saklanırlar. Bu bilgilerin ışığında tekrarlanabilir kalite sağlanmaktadır.


ÖZEL ŞEKİLLİ PARÇALAR İÇİN ÖZEL SEPET TASARIMI

Deformasyona uğrayabilecek parçalar için özel sepet ve bağlantılar tasarlanmaktadır. Bu şekilde deformasyonun önüne geçilmekte ya da deformasyon en düşük düzeye indirilmektedir.


NİL VAKUM ALTINDA ISIL İŞLEM TEKNOLOJİSİ

Vakum fırınımız, yüksek alaşımlı çeliklerden yapılmış kalıp ve takımların sertleştirilmesinde ve b-razing işleminde kullanılmaktadır. Özellikle, çok şekilli ve hassas toleranslı ölçülerde üretilmiş ve ısıl işlem gereksinimi olan parçalara, vakum ocağımızda ısıl işlem yaparak, optimum malzeme karakteristikleri verilmesi sağlanmaktadır. İyi bir mikro yapının yanı sıra, form değişikliklerinı de en aza indirgemekte ve yüzeyin temiz ve parlak olmasını sağlamaktayız.